Návrh a jeho realizácia
Záhrada
Firemná zeleň
Verejná zeleň
Interiérová zeleň
Údržba
Revitalizácia
Aranžovanie kvetov
Predaj
Poradenstvo
Verejné priestranstvá a parky sú dôležitým prvkom v prostredí ľudskej aglomerácie. Majú potenciál poskytnúť svojim návštevníkom i okoloidúcim vizuálne potešenie, aktívny či pasívny relax, možnosť stretávania sa, odreagovania a nezriedka hlavne v mestskom prostredí spĺňajú vďaka zeleni, či vodným a nespevnenýcm plochám nenahraditeľnú ozdravnú funkciu. K ich návrhu, tvorbe, revitalizácii a údržbe je potrebné pristupovať odborne a zodpovedne. Radi za účasti našich profesijných kolegov a priateľov vytvoríme tím, ktorý sa danej tematike bude inovatívne venovať. Sme schopní pristúpiť k zákazke tohto druhu vo všetkých fázach – či pri návrhu riešenia, vypracovaní projektu, samotnej dodávke a realizácii alebo údržbe existujúceho priestoru.

© 2008 Svet záhrad
Fotografie © Miro Nemec Webdesign by BUM