Návrh a jeho realizácia
Záhrada
Firemná zeleň
Verejná zeleň
Interiérová zeleň
Údržba
Revitalizácia
Aranžovanie kvetov
Predaj
Poradenstvo
Okolie sídla firmy má veľkú výpovednú lehotu, pretože býva nezriedka prvým vizuálnym kontaktom so zákazníkom alebo partnerom. Riešenie zelene, vhodné a nápadité materiály, mobiliár, úprava spevnených a nespevnených plôch môžu byť nielen vizuálne príjemné, ale môžu fungovať aj ako reálny ozdravovací fenomén. V každej fáze prípravy návrhu firemnej zelene rešpektujeme požiadavky klienta, zohľadňujeme príslušné normy a architektonické dielo.

Naša spolupráca má zvyčajne nasledovnú postupnosť:

 • Prvá konzultácia sa uskutoční v sídle firmy za účelom získania informácií o:
  • Vašej predstave a požiadavkách na riešený priestor
  • pozemku a jeho okolí alebo terase a jej nadväznosti na objekt a prevádzkové ťahy, o existujúcej zeleni, stavbách, o kvalite pôdy, teréne, použitých materiáloch, umiestení prípojky vody, elektriny a i.
 • Náčrt riešeného priestoru a návrh výsadby, súčasťou ktorého je špecifikácia rastlín a materiálov.
 • Finálny návrh, v ktorom sú zohľadnené Vaše pripomienky, obsahuje:
  • priestorové riešenie
  • zoznam rastlín vrátane osadzovacieho plánu
  • ďalšie riešenia po vzájomnej dohode (chodníky, terasa, oplotenie, kvetináče, štrkové plochy, osvetlenie záhrady)
 • Cenová kalkulácia realizácie výsadby a harmonogram prác(v prípade potreby)
 • Realizácia finálneho návrhu, v rámci ktorej Vám ponúkame nasledovné práce:
  • terénne úpravy, spevnené plochy, príprava pôdy
  • budovanie spevnených plôch, terasy, pergoly, mobiliáru
  • automatická zavlaha
  • výsadba stromov, založenie záhonov
  • položenie trávneho koberca
  • skalka, vresovisko, jazierko, fontána
  • osadenie kameňov a umeleckých diel
  • dodanie exteriérového nábytku
© 2008 Svet záhrad
Fotografie © Miro Nemec Webdesign by BUM